पान:भाषाशास्त्र.djvu/56

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

सामान्यविवेचन व दिग्दर्शन. शेवटी, ह्या प्रचंड साम्राज्याची सर्व इमारत ढासळून, त्याचे लहान लहान तुकडे झाले, आणि चीन, सैबीरिया, इराण, तुर्कस्थान, व रूस, येथे निरनिराळी मोगली राज्ये स्थापन करण्यांत आली. परंतु, ती सुद्धा फार वेळ टिकलीं नाहींत. इ. स. १३६० साली, चिनी लोकांनी मोगली घराणे हद्दपार केले, आणि त्यामुळे ह्या राजघराण्याचा त्या देशांत अन्तच झाला. पुढे, पंधराव्या शतकांत, रूस देश देखील त्याच्या हातांतून गेला, पण, मध्य आशियांत, ते फिरून सरसावले, व तैमूरलंगानें बहादुरी केल्यामुळे, काराकोरमपासून इराण व आनाटोलियापर्यंत, त्याचा अंमल बसला. तथापि, कालगतीने हेही सर्व लयात गेले, आणि मोगली घराण्याचा अंमल फक्त जगताईमध्ये मात्र राहिला. येथूनच बाबरने हिंदुस्थानावर स्वारी केली, व तेथे मोगली बादशाही स्थापिली. यूरोपांत राहणा-या मोगली लोकांची वस्ती ठिकाठकाणी पसरलेली दिसते. कित्येक व्होल्गा नदीच्या दोन्ही तटावर राहतात, आणि कियेक कास्पियन् समुद्रावर आस्वाखानजवळ आपली कालक्रमणा करितात. कांहीं कांहीं आलोट किंवा कालमुक वंशांतले आहेत, व ते सेंबरस्कच्या आग्नेय कोप-यावर असतात. ह्यांचा शिरकाव यूरोपखंडांत इ० स० १६६२ साली झाल्याचे कळून येते. असो. अशा प्रकारे मोगली लोकांचा उत्कर्ष असून, त्यांचा चीनपासून व्होल्गा नदीपर्यंत सर्वत्र विस्तार असतांही, त्यांची भाषा केवळ निःसत्वच राहिली; आणि