पान:भाषाशास्त्र.djvu/34

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन करतांना काही समस्या उद्भवल्या आहेत
२३
साम्यविवेचन व दिग्दर्शन.कांनी तिच्या वानर ( कपि, ) मोर ( शिखी, मयूर,) ती पुराणतम दन्त ), इत्यादि पदार्थ सिन्धु नदीवरील त्यांची एक रबस्थानांतील ईझिअन-गिबर नामक बंद ती बनावट चन्दन, वानर, मोर, आणि हस्तिदन्त, ह्या करून हीब्र्यू भाषेंत मुळीच नांवे नसल्याकारणानें, व असें म्हू त्यांच्या दृष्टीस भरतखंडांतच प्रथमतः पडल्यामुळें, नाहींस संस्कृत नामधेयांनीच ओळखीत आणि हाक कागत. अर्थात्, परकीयांच्या उच्चारांत, ह्या संस्कृत नाब्दांचा पुष्कळच अपभ्रंश होत गेला, हे खालील विवेरचनावरून वाचकांच्या ध्यानांत सहजीं येईल.


( मागील पृष्टावरून पुढे चालू )

peacocks, and Sandal wood. ” “ The arguments brought forward by Quatremere, in his Memoire Sur le Paeys d' Ophir, against fixing Ophir on the Indian Coast, are not conclusive. The arguments derived from the names of the articles exported from Ophir, were unknown to him. It is necessary to mention this, because Quatremere's name deservedly carries great weight, and his essay on Ophir has lately been republished in the Bibliotheque classique des cele brites contempo roines. 1861. The identification of Ophir with some place in India is not a modern conjecture, The Vulgate translates Job XXVIII; 16. It cannot be valued with the gold of Ophir,' (Sophir, LXX), by Non confereturtinctis Indiac coloribus.' Inboptic, Sofir is the name for India, the same word by which the LXX translated the Hebiew Ophir."

( Max Muller's Lectures. Sc. of L. vol. I. P. 234-235. )