पान:भाषाशास्त्र.djvu/33

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


भाषाशास्त्र, २३ टयुटॉनिक, स्लोव्हाँनिक, इत्यादि भाषांवोष्टि भारतीय पुराणतर आहे, हे निर्विवाद होत आहे. दाखविली कुटुंबांतील हीब्यू भाषेला देखील कित्येक पाश्चेष्ट आम्हांप्राचीन समजतात. परंतु, ती सुद्धा संस्कृत आम्हीं कुणीच असल्याबद्वल, संस्कृतांतले जे : कित्येक झालेले शब्द तिच्यांत दृग्गोचर होतात, त्यावरून राचा व्यक्त होते. ।

वल्गुक हा शब्द संस्कृत असून, त्याचा । चन्दन असा होतो. हे चन्दन भरतखंडाशिवाय अन्य कोठेही मिळत नाही. अर्थात्, ते भरतखंडाच्या किना न्यावर मलबार वगैरे ठिकाणी उपलब्ध होत असल्यामुळे, ज्यू आणि फिनिशियन लोक भरतखंडाशी चन्दनाचा व्यापार करीत, व आभीर लोकांच्या प्रांतांतून सोने, ११ आभीर लोकांचा देश तोच पाश्चात्यांचा ऑफीर (Ophir )

प्रांत होय. ह्यासंबंधाने मॉक्समुलर म्हणतो,

  • Sandal-cood, as pointed out before, is pec९८gada to Iodid, and 80, according to Mr. Twisleton's remark, is the peacock.." १( Sil: Henry. Elliot's Supplementary Glossary. s. v. Aheer. )

“ In this very locality ( Central and Southern India ), Ptolemy (VII. 1 ) gives us the name of Abirid, above Pattalena. In the same locality, Hindu Geographers place the people called Abhira - or, Abhira ; and in the same neighbourhood, Mac Murdo, in his account of the province of Cutch still knows a race of Alhirs, the descendants, in all probability of the people who sold to Hiram and Solomon their gold and precious stones, their apes - ( पुढे चालू ) ।