पान:भाषाशास्त्र.djvu/35

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


| भाषाशास्त्र.1 | वल्गुक शब्दाचा हीच्यूत अलगम ( Algum ), व जुन्या करारांत एके ठिकाणी आलमग (Almug ), असा अपभ्रंश झाल्याचे आढळते. ह्या वल्गुक शब्दाचा अर्थ | पूर्वी सांगितल्याप्रमाणे चन्दन होय. संस्कृतांतला कपि शब्द वानरवाचक असून, त्याचेच हीब्यूत कॉफ (Koph) असे रूपान्तर झाले आहे. अर्थात, हा शब्द हीब्यूत नाहीं, व त्यामुळे, ह्या भाषेत त्याची शब्दव्युत्पत्ति होणे देखील बिलकुल शक्य नाही. संस्कृतांत मोर शब्दाचाच शिखिन् अथवा शिखी हा पर्याय शब्द होय, आणि त्याचाच हीब्यंत तुखि-इम असा अपभ्रंश झाल्याचे आढळून येते. ह्याच प्रमाणे, हस्तिदन्ताचे देखील झाले आहे. हस्तिदन्त म्हणजे हत्तीचा प्रत्यक्ष दांतच होय. आतां, दांताला हीब्यूत शेन (Shen) म्हणतात, व हत्तील संस्कृतांत इभ हा पर्याय शब्द आहे. तेव्हां, उघडच, ह्या उत्तरार्धाचेच हीन्यू भाषेत हबिम असे रूपान्तर होऊन, अन = हबिम असा हस्तिदन्त वाचक शब्द बनला. अशाच मासल्याचे दुसरेही कित्येक शब्द आहेत, व त्यावरून, शमी भाषांत फार पुरातन म्हणून मानलेली जी हीव्यू भाषा, ती सुद्धा संस्कृतची पूर्णपणे ऋणी असल्याचे | वाचकांच्या ध्यानात येईल. | ह्यासंबंधाने, मॉक्समुलरने एके ठिकाणी फारच जोरदार लेख लिहिलेला असून, तो निःसंशय वाचण्यासारखा आहे. सबब, त्यांतील अवश्य तें अवतरण वाचकांच्या सोईसाठी येथे देतो. तो म्हणतो,