पान:भाषाशास्त्र.djvu/321

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

३१२ भाषाशास्त्र. नाहीसा झाला. कारण, प्रथमतःच अश्रुतपूर्व असे आमचे ज्ञानभांडार त्यांजला समजले. तेणेकरून, आम्हां आयच्या ज्ञानाविषयी त्यांजला महदाश्चर्य वाटू लागले; तत्वज्ञानांत आमची पारंगता पाहून, त्यांचे कुतूहल वाढत चाललें; अनेक शाखांतील आमच्या शोधांनी त्यांस विस्मय झाला; नानाविध कलांतील आमचे नैपुण्य अवलोकन करून, त्यांजला मोठे समाधान वाटले; आणि आमचा अगाध संस्कृतोदधि पाहून तर, त्याचे मन अगदी चकितच होऊन गेले. अशा प्रकारची वस्तुस्थिति असल्यामुळे, ग्रीक शिवाय तिचा परिणाम, दुस-या देखील अनेक भाषा, परिशी लन करण्यालायक आहेत; आणि त्यांतही विशेषेकरून, आयची संस्कृत भाषा तर निव्वळ ज्ञानाची खाणच होय, असे ग्रीक लोकांस सहजच वाटू लागले. आणि ह्याचा प्रत्यक्ष व तात्कालिक परिणाम असा झाला की, आमच्या तत्वज्ञानाविषयी त्यांची जिज्ञासा जागृत होऊन, हें नूतनज्ञान संपादण्याच्या काम त्यांनी अहर्निश प्रयत्न चालविला. । | 1 * Brahmans, who were cen thcen considered by Greeks as the guardians of a most ancient and mysterious Disdom2. ( Max Muller's Science of Language. | vol. I. P. 99. ) २ एल्फिन्स्टन्रुत हिंदुस्थानचा इतिहास. 3 डा. हंटररुत हिंदुस्थानचा इतिहास. रोमेशचन्द्रदत्तरुत प्राचीन भारतेतिहास. नियार्कसू, आरियन्, डा. वाइजू, डा. रायल, इत्यादि पहा,