पान:भाषाशास्त्र.djvu/143

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

नाइन् १३४ नोव्हेस् डिसेम् हेनिया नऊ नत्र नत्र टेन् नव दशन् देक नव दशन विशांति दहा दस दस विाजंती विशैति वीस वीस सेन्टम् शतेम । दर शतम् ईकोशी हेकटान् डेरो हिस्तमि नोटाँस । सो सो । फाड वीस शंभर फाडणे थांबतों जाणले 2 दर। तिष्ठामि ज्ञात सर्प ट्वेंटी हन्ड्रेड टेअर स्टॅण्ड नोन् सर्प विंड। माइंट व्हॉमिट व्हॉइस् फाड ठेरता है जाना ठरेछे नोटस - भाषाशास्त्र, जाण्यं सपेन्स हिपटॉन् साप । साप साप व्हेंटम वात वात वा वा मनस मेन्स । व्हो मो व्हॉक्स मन मीनाँस ईमिओ प्स वारा मन वांति मनः वम वाक् मन वांति वन वांत वाच वाचा वाचा वाचा