पान:भाषाशास्त्र.djvu/142

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

पण पूरन् सुका मटा सुकू मोटो मोठा मीझाँन्। महीयान्। महान् महान् मोठा ० मोटा जुवान कपाल फुलू के प्लीनस | प्लीऑस । सिक्कस । हुस्क | शुष्क * माक्सिमम् | माक्सिमम् मेनिस्टॉस महिष्ठ मेजर मेजॉर मॅग्नस । मेणस । यूथ जुव्हीनस् यवन् । युन् । क्यापट केलफे कपाल फस्ट प्रायमस्। प्रोटॉस फ्रातमो | प्रथम ड्युओ ड्युओ श्री श्रायो। त्रयस्। फाइव्ह किंकी पेंटी सिक्स वस। हेप्टा। पूतन् सप्त आँक्टो अस्तन् अष्ट मोठा जवान कपाळ पेहेलो पेहेला भाषेचे उद्गमस्थान. स ज्वान कपाळ पहिला दोन तीन पांच - सहा साउ आठ इस पंचन् । पंच तीन पांच छ । त्रण । पांच हेक्स् सेक्स सेप्टेम् घट् सेव्हन् सात एट ऑक्टो सात आट आठ AU