पान:भाषाशास्त्र.djvu/136

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

भाषेचे उगमस्थान, १२७ मतः अत्यन्त तप्तावस्थेत असून, तो कालान्तराने निवत चालला. मात्र, सपाटीवर आलेला भाग लवकर निवाला, व हिमालयासारख्या अत्युच्च प्रदेशाने आपले डोके प्रथम बाहेर काढले. पुढे, ह्या हिमनगाच्या आसमंतांतील भाग कालान्तराने थंड होत जाऊन, ते कोरडा पडत गेला, आणि त्या योगाने, व आसपासच्या परिवेष्टनानुरूप, वनस्पति, जीवजंतु, व मानवप्राणी, यांची उत्पात्त होण्यास सहजच अनुकूलता प्राप्त झाली. अर्थात्, ह्या हिमाचलाच्या नैऋत्य दिशेचा व दक्षिणेकडील निम्न प्रदेश भरतखंड होय. येथेच आमचे आर्यपूर्वज जन्मले. येथेच ते मोठ्या नांवालौकिकास आले. येथेच त्यानीं वेद गाइले. आणि येथूनच, ( ते साहसी असून, त्यांची वस्ती व प्रजा वाढत्या प्रमाणावर असल्या कारणाने, ) ते पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, व उत्तर, या चोहों दिशेला पसरले, आणि उत्तरधुवाकडील प्रदेशांतही गेले. तेथे गेल्यावर, कालान्तराने जलविप्लव झाला; व तो केवळ प्रळयकाळच भासला. त्यामुळे, उघडच, सर्वत्र वाताहात झाली; आणि हल्लों भूगर्भात, बफखाली, 9 “ The globe was immensely hotter than it is no. " ।

  • It has been gradually cooling. * * * The outer parts have cooled and become solid. "

( Geikie's Geology. 1898. P. 100. ) 2 « Where Mountains now stand, the Sea once rolled. ( Geikie's Geology. P 26 ). 3 भारतीय साम्राज्य. पु. १६ वे पहा. (हें ही छापत आहे.)

  • हा जलविप्लव कोणत्या कारणांनी होतो, हे भशास्त्रज्ञांस देखील निश्चयात्मक सांगता येत नाहीं.