पान:भाषाशास्त्र.djvu/12

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


५. ०१८ भाषाशास्त्र. -- -- भाग पहिला. ०४०० | भाषाशास्त्राचे सामान्यविवेचन व एकंदर भाषांचे दिग्दर्शन, भाषाशास्त्र हा विषय इतका व्यापक आणि महत्वाचा आहे की, त्याचे विवेचन करणे म्हणजे भाषाशास्त्र.। ह्या भूतलावर ज्या ज्या भाषा पूर्वी प्रचारांत होत्या, किंवा ज्या सांप्रतकाळीही प्रचारांत आहेत, त्या सर्वांचे समग्र वर्णन अथवा इतिवृत्तांतच देणे होय. किंबहुना, भाषाशास्त्र म्हणजे एकंदर भाषांचे ऐतीह्य, त्यांची प्रथमची व नंतरची स्थिति, त्यांचा उद्गम, आणि त्यांची मूलपाठिका, इत्यादि संबंधाची तपशिलवार हकीकतच समजावयाची, असेही म्हणण्यास प्रयवाय नाही. अर्थात् , आर्य व अनार्य, प्राचीन व अर्वाचीन, पौरस्त्य आणि पाश्चात्य, द्वीपीय व सामुद्रिक, वगैरे सर्व भाषांचे साद्यन्त वर्णन ह्यांतच आले पाहिजे, हे आणखो विशेष रीतीने खचितच सांगावयास नको.