Jump to content

पान:भाषाशास्त्र.djvu/11

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
शुद्धिपत्रक.
पृष्ट. पंक्ति. अशुद्ध. शुद्ध.
७४ २४ यस्थाः यस्या:
९१ अक्षरामणांकारोस्मि अक्षरामणामकारोस्मि.
१० अकारौ. अकारो.
११८ २४ स्थन स्तन
१५८ १४ दिग्ंदर्शन दिग्दर्शन.
२११ २१ इ. स. ७०० सालीं इ. स. पूर्वीं ७०० सालीं
२१२ बुद्धिनिर्वाणानंतर बुद्धनिर्वाणानंतर
२२८ सरदहू सदरहू
" २५ उज्जलदत्त उज्ज्वलदत्त
२३३ इ. स. ३५० इ. स. पू. ३५०
२६१ २५ Historions Historians
२६५ ११ अससल्या असल्या
२८६ १३ सानिध्य सान्निध्य
३१० १३ पाश्चत्य पाश्चात्य
३११ २७ कथितम कथितम्
३४४ २७ Contry Country
" Challening Challenging
३४७ ११ आस्तु अस्तु