पान:बायजाबाईसाहेब शिंदे ह्यांचे चरित्र.djvu/7

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन करतांना काही समस्या उद्भवल्या आहेत
हे पुस्तक

महाराणी बायजाबाईसाहेब ह्यांचे प्रपौत्र

श्रीमंत अलिजाबहादुर

महाराज माधवरावसाहेब शिंदे

जी. सी. एस्. आय्.,

संस्थान ग्वाल्हेर,

ह्यांस

प्रेमपूर्वक

अर्पण केले असे.

ग्रंथकर्ता.