पान:बायजाबाईसाहेब शिंदे ह्यांचे चरित्र.djvu/6

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.(हें पुस्तक इ० स० १८६७ च्या २५ व्या आक्टाप्रमाणें ग्रंथकर्त्यानें सर्व हक्क आपले स्वाधीन ठेविले आहेत.)