पान:बायजाबाईसाहेब शिंदे ह्यांचे चरित्र.djvu/5

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन करतांना काही समस्या उद्भवल्या आहेत
महाराणी

बायजाबाईसाहेब शिंदे
ह्यांचे चरित्र.
दत्तात्रय बळवंत पारसनीस.


प्रकाशकः-

बाबाजी सखाराम आणि कंपनी,

इसुफबिल्डिंग्ज, मुंबई.

"निर्णयसागर" छापखान्यांत छापिलें.


किंमत १२ आणे.