पान:बँकेत पाऊल टाकण्यापूर्वी (Banket Paul Takanyapurvi).pdf/२३

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

प्रशिक्षण ६

तर काय झाले २

१)  सविता आणि सरिताला बँकेचे रू. ५,०००/- आणि रू. ५०,०००/- चे चेक मिळाले. त्यांनी ते बारकाईने पाहिले तेव्हा त्यांना दिसले की.......

  • ते सारख्याच आकाराचे आहेत,
  • त्यांच्यावरच्या सह्याही सारख्याच आहेत
  • त्यांचा रंग, दिसणे सगळे अगदी सारखेच आहे.

त्यांनी ते चेक बँकेत भरावेत का? तुम्हाला खालीलपैकी काय वाटते आहे?
अ)  फार विचार करू नये, चेक मिळालेत ना ते भरून टाकावेत.
ब)  रू. ५,०००/-चा आणि रू. ५०,०००/- चा चेक सारखेच कसे? कोणीतरी त्यांना फसवत आहे. त्यांनी ते चेक भरू नयेत.
क)  वेगवेगळ्या रकमेच्या नोटा वेगवेगळ्या दिसतात तसे हे चेकही वेगवेगळ्या आकाराचेच असायला हवेत.
ड)  बँकेचे चेक हे वेगवेगळ्या रकमेचे असले तरी ते एकसारखेच असतात. त्यामुळे त्यांनी ते चेक बँकेत भरावेत, यात काहीही फसवणूक नाही.
२)  सविताच्या नावाने आलेला रू. १०,०००/-चा शेवया विक्रीची रक्कम असलेला चेक तिने कुठे ठेवला हे तिला आठवत नव्हते. मुख्य म्हणजे तो बेअरर चेक होता. ती अस्वस्थ होती. कारण..........
अ)  तो तिला मिळालेला पहिलाच चेक होता.
ब) चेक बेअरर असल्यामुळे जर दुस-या कोणाच्या हातात पडला तर ती व्यक्ती सविता असल्याचे भासवून ते पैसे काढू शकली असती.
क)  त्या दिवशीचा वार चांगला नव्हता.

*****