पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/38

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


( २५) विठ्ठल विठ्ठल ह्मणोनि छंदें ....११९० | व्युत्पत्तीचें ज्ञान .... ....११३६ विठ्ठल केणे मागे पुढे.... .. १२४३ | विठ्ठल विठ्ठल ह्मणतां वाचे ....१२७३ विठ्ठल नामें विठ्ठल झाले ....१३८३ निळोबा विठी लावण्याची राशी .... १ ४ १ | शकटासुर काळयासी । विठोबा विठोबा नामोच्चार गोड ७८६ | शहाणे तेचि परस्त्री पार्टी .... ९९२ विठोजी कृपेचा सागर ....११९० | शिमें काहाळा मोहरी पांवे ....१ ४४७ विद्यामानें गर्वताठा.... ....१०२६ शिंपी सोनार चांभार .... .... (१२ विनवूनियां विठ्ठल देवा .... ५४२ । शुक प्रल्हाद हरिच्या नामें .... ११९ विनंतिं माझी एकी ऐका ....१२९० | कादिकांचिये हृदयींचे ध्यान १ ४ (२ वियोगाच्या दुःखें ........ ४५९ | शुद्ध सत्व कैचा गांठी .... ४ ३७ विश्व अवधैं मायाभास ....१ ३५९ । शुद्ध सात्वीकी ब्राह्मण ....१३४६ विश्वास माझा जतन करा .... ५१४ | शृंगं पसरिले जसे गूळ .... २४७ विश्वास अंतरींचा जाणोनी .... ६५६ । शो लागी शेवक झालो .... १६ विश्वास याची न वाटे जया ....१ ०४७ शोकार्णवी पाडले मन .... ३९५ विश्वासी ते ऐकतां कानी ....१४५० : शोधृनियां आले संत .... ९१९ विंचु नागी विष घरी.... ....१०३० | | शोधुनि अन्वय वंशवंशावळीं.... १९६७ वीज पडे गगन गडाही .... ६२ | शोधिली पूतना .... .... .... १२९३ वेडा नव्हे मुका चतुर शहाणा १३९३ श्रवण कथेचे सादर .... .... <१० वेडे वाकुडे बोलिलें ........ ६ २५ | श्रवण कुंडलें छाक देती .... १२९६ वेणुनादी लाभे काला ....१२९६ | | श्रीकृष्ण विचरे कुजवनी .... १११ वेणु वाजवित यमुनेच्या तटीं ....१४८१ | श्रीकृष्ण सांडुनि जातांचि दुरी २०० वेद वका नारायण .... .... ( | श्रीकृष्ण स्वरूपा वेधल्या नारी १४१७ वेद शोधितां शिणले ........११६७ श्रीहरीच्या संकीर्तने .... .... ८४७ वैराग्याचा मेरू त गोराकुंभार ६ ४२ || श्रुति देवाच्या केणिया खाणे.... ६९८ वैष्णव वसती जये स्थळी .... ८७८ | ओते वक्ते होती सुखी ... ११३ वोनमा सिडासी नमस्कार ....१४७३ वारसोनियां भक्तांसाठी .... ६ १ १ वैवानियां सांडीन काया .... ४ १ तुकयाबंधु वंदुनि तुकया सद्रूचे चरण.... १०६ ० | सकुमार मुखकमळ निज सार १० ब्यापूनियां ठीयां ठाबो .....१ ४ ०१ । सख्यत्वासि गेल करीत सलगी ६३