पान:तुकारामबावांचे बंधु कान्होबा, मुलगी भागूबाई, आणि शिष्य निळोबा यांच्या अभंगाची गाथा.pdf/37

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


वणितां चरित्रे न पुरे धणी ... ९९७ वर्णित महिमा तो अगाध .... ३६५ तुकयाबंधु. वर्माचाचि स्पर्श करी.... ....११२३ लखलखिलें मुतेज माझिया .... १५० वसवुनियां चराचर .... ....११८४ निळोबा वसती पायपार्शी .... .... १२९४ लगोरिया मांडुनि पारा वांटिसील १९०४ | वस्तुचा जो स्वभाव गुण .... ६९, लटिक्या भूताची टिकी .... ४ १७ वळत्या आह्मासी पाठवी ....१ ४ ३७ लवेमाजी उत्पन्न एक ........१३२५ | वसुदेव देवकीचये उदरीं .... १९७ लान वाटे जीव करी तळमळ.... ३(९ वाउग्या खटपटा नावडती तैशी ९९४ लाजविली सेवा लाज.... .... ७०३ वाचा गुण लाचावली .... १९६३ लाभानियां समाधीसुख .... ७७३। | वाचा नामसंकीर्तन .... .... ५२० लाभ अथवा हानी .... .... ७०२ वाचा वेधली हरिकीर्तन .... ७४६ लालुचाई साठी बळकाविसी भावा ७३ । वाचे उच्चारिलें नाम .... .... १४८ लुगड्या नांव चंद्रकळा....... १०२१ वाचे शब्द असत्याचे .........१०२५ लेवविले अलंकार .... ..., ६ ६७ 1 वाचे बोलविलें देवें .... ....११ १२ लोक सकळही बाहरी येती .... २९९ | वाचे वदवी रसनेंतें चीखवी १ ३ ६ ६ गेंदा आला सात्विकाचा .... (०९ | बांटी कवळ श्रीहरि हाते ....१२७० लोभियाने धन केलें भूमी .... ४ १९ वटुनियां गडी चेंडु मांडियली १९०६ लोहा लागतां सुवर्ण .... .... ६० | वामचरण वाह नीर .... १५८ वायां संतांचीही केली .... ७१३ वारकरी संत पंढरीस जाती .... १३०९ तुकयाबंधु वाळिलें जें पंढरीनाथे.... ....१ १५१ व्यापिले सर्वत्र..... .... .... १९ | विजयध्वज उभारला .... .... ४३५ विठ्ठलारे तुझे वर्णितां गुणवाद.... १७ विटिया दांडू मांडिती खेळा .... १४२४ निळोबा । विटीदांडू भलारे तरीचमारी टोला १६०५ वजनही नव्हे उणें ........ १ १६३ विटेवरी कैवल्यगाभा वत्से वत्स पवनांतरीं .... .... २४५ ! विठ्ठल नामाचा प्रताप .... .... (०८ वदन निमासुरै कडावरीकह .... १५ ४ १ | विठ्ठल नामें वाहे टाळी .... (४१ बदविली अरुष वाणी .... ११२ | विठ्ठल विठ्ठल वदतां वाणी .... ९९२ वदवी असत्याची वाणी ....११ २२ । विठ्ठल नाहीं ज्या ठाउका .... ११५४ बरी बुकीयांचे घूमर ........ १२२९ विश्वळ मूर्ती पाहतां दिठी ....१ १७२