पान:करुणादेवी.djvu/61

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे


 “ चोर मी नाही. तुम्ही सारे चोर आहात. तुमचे मालक चोर आहेत. तुमचा धनी माझी वस्तू चोरून घेऊन आला. ह्या भिकारणीची संपत्ती तुमच्या धन्याने चोरली.”

 “ वेडी तर नाहीस ?”

 तेथे गर्दी जमली. स्त्रीवर हात कोण टाकणार? हेमा बाहेर आली.

 “ काय पाहिजे बाई ?"

 " माझी वस्तू."

 “ कोणती वस्तू?”

 “ माझे चित्र द्या नाहीतर माझे प्राण घ्या. चित्र, माझे चित्र. ते चोर आहेत. त्यांनी ते चोरून आणले.”

 “ बाई, रागावू नका, आत या. मला सारे नीट समजून सांगा. या आत."

 हेमा त्या भिकारणीला, शिरीषच्या त्या करुणेला आत घेऊन गेली. पहारेकरी पाहातच राहिले !


करुणादेवी.djvu
मी चोर नाही, तुम्ही चोर आहात * ६९