पान:कमळाची पानं (Kamalachi pan).pdf/159

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

अनुरूप


सहचराच्या निवडीसाठी तसं म्हटलं तर
असंख्य पर्याय उपलब्ध असायला हवेत, पण
प्रत्यक्षात त्यांची संख्या फार मर्यादित होते.

अनुजाला, उदाहरणार्थ, तीनच पर्याय होते.
एक म्हणजे लग्न न करणं. तिला लग्न
करावंसंच न वाटण्याजोगं काही कारण
नव्हतं. दुसरा म्हणजे मामाने आणलेल्या
स्थळाला मुकाट स्वीकारणे, कारण बाप किंवा
इस्टेट नसल्यामुळे तिची बाजू लंगडी होती.
पण हा पर्याय तिला स्वीकारार्ह वाटत
नव्हता. तिच्या अपेक्षा माफक होत्या,
पण मामानं आणलेलं दुसरं स्थळ सुद्धा
त्या पुऱ्या करणार नाही अशी तिची खात्री
झाली होती. तसा तो माणूस
दिसायबिसायला बरा होता, शिकलेला होता,
कायम नसली तरी नोकरी होती. त्याच्या
बरोबर त्याचे दोन मित्र आले होते तेच
काहीबाही बोलत होते, प्रश्न विचारीत
होते.तो खाली बघत होता पण ते
बुजरेपणापोटी नव्हतं हे मधून एकदम तो वर
बघून थेट तिच्या नजरेला नजर द्यायचा
त्यावरून तिला कळलं होतं. त्याच्या त्या
बघण्यात तिला काही तरी खुपलं होतं.