पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/56

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अक २. 생\ प्रमाणे १यामकांतींनी सुशोभित असे पर्वत आहेत. ज्यांत तरुणवृक्षांची दाट झाढी आहे, त्यांची छायाही निबिड आण नीलवर्ण दिसत आहे. आणि ज्यांत हरिणादि पशृंचे कळप निर्भयपणें संचार करीत आहेत. आणखी ह्यांत चमत्कार पहा, आयी. होतां*मत्तशकुंता क्रांतर्गलाँत्युष्पसंर्घtवानीर ॥ झालेंसुरभिनंद्यांचे जेंशीतस्वच्छवाहतेंनीर ॥ २० ॥ पक्कफलभरेंदिसती' श्यामलं$ जंबूनकुंजहदाट॥ ध्वनिमेोठयानेंउठती सरितांचेत्यांतवाहती|पाट ॥ ११॥ पर्वतगुह्यंतंतरुर्ण* प्रेोन्मूर्द” भळूर्कगर्जनाकरिती ॥ fज्याल्याप्रतिध्वनींनी मिश्रित होतांचदशदिशाभरिती२२ हूर्तीनॉनिजमस्तें##शल्लाकचेघर्षितां**महास्कंध ॥ त्याच्यातीक्ष्णरसांचा भरलारानांतउग्रहागंध ॥ २३ ॥ राम०--( डोळयांचेपाणी आंवरुन.) तुझा मार्ग कल्याण प्रद असो. आतां पुण्यलीकास जाण्याकरितां विमानांत बेस जा शंबूक-फारउत्तम. परंतू प्राचीन ब्रह्मवादी अगस्य ऋषि येथून जवळच आहे. त्याला वंदनकरुन मग शाश्वत पदास जाईन. ( असॆवीलून निघून जातौ.) । राम०-( मनांत ह्मणती.) 'तरुणपक्ष्यांनी अधिष्ठित.fज्यापासून पुष्पैं गळतात.#वेतसतूक्ष. - * ~ * *- : عه * to *जांबळीचैंबेिटें. ॥प्रवाह उन्मत्त. **आस्वले. fाँव्यागर्जना.

  1. रायअांवळीचे, $$खांदी.