पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/55

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

४६ उत्तररामचरित्र नटक, केहेि'ज्वलनप्रसुप्ताँ भुजगश्वासानिलेपेटती। कॉर्टेस्वल्पजळेfदरीतहि? अशासीमापहादीसती ॥ तान्हेलेकरभानुचे" अजगरस्वेदवप्राशिती ॥ १६ ॥ राम०-खरेंच. तेंचहं जनस्थान. ३लोक. पिहर्ताहैनिनस्थानुभूतपूर्वाखरालय | प्रत्यक्षतेचवृत्तांतपूर्वीचेभासतीमला ॥ १७ ॥ (चेोहँकडे पाहून.) जानकीला बागबगीच्याची फार आवड असे, ह्मणून येथे तिचे वित्त कार रमले होते. तीच हैं वनें आतां कितीतरी भयाण दिसतात हो! ( डोळघांत अश्रु आणून झ०) टुिंठो. तुह्मांसंगैराहीनह्यावनांत ॥ मंदशीतळमधुगंधिवायुज्यांत ॥ ह्मणतहोतीर्कॉ#प्रियादिवसरात ॥ स्नेहतीच्यातेसाचतोमनांत ॥ १८ ॥ आर्यो. जरिकांहीनकरीप्रिय जनसौख्येंदुःखदूरकरितोर्की। तेंन्यासधनविलक्षण जेज्यासप्रियअसेलजनलोर्की॥१९॥ शंदूक-ई दुर्गम अरण्ये राईवा. आतां शांत गंभीर अश मधली अरण्ये पहा. ज्यांमध्ये मत्तमयूर कंठाच्या कांती *अग्नि. fनिजलेल्या सर्पाच्याश्वासेोश्वासार्ने. गुहांत. क्नप्रांत ॥ सूयकिरण* अजगरांचा घर्मस्राव. 'पहिलें, ff खरासुराचे स्थान. #जानकी.