पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/40

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अॅकं १, ३१ जैोमी. rکه چ. जन्मुनिंरविवॆर्शऐता ॥ झालेंनिर्दयमकैसा’॥ ध्रु० ॥ चितैठेवूनियांविश्वास ! माझ्याअवलंबुनन्दृदयासं ॥ निजलीपाहुनियांचित्रास ॥ झालांजिलाफारआयास ॥ तिजलासीडितसेंसहसा ॥ झालॉनिर्दयमीकेसा० ॥ १ ॥ सर्वथाउचितजिचाअत्याग ॥ तीचाकरितअसेंमीत्याग ॥ जीवरनित्यकरीअनुराग ॥ तिजवरझाडितसेंमीआग ॥ काढितोंजळामधुनिमासा ॥झालेॉनिर्दयमीकैसा ॥ २ ॥ जीहीशेोभासदनाची ॥ मूर्तीकेवळमदनाची ॥ विश्रांतीममन्दृदयाची ॥ माझीप्राणसखीसावी ॥ तिजलाघालितसेंफांसा ॥ झालॉनिर्दयमीकैसा० ॥ ३ ॥ जीच्याउदरीगर्भ*कठेार ॥ होतीचंचळवारंवार ॥ नुचलेनिजगर्भाचाभार ॥ जीचेअवयवअतिसुकुमार ॥ तिजलादेर्तीमीकुदशा ॥ झालॉनिर्दयमीकेसा० ॥ ४ ॥ द्यावाबळीराक्षसाला ॥ तैसाटकितर्सहिजला ॥ नाहींलाजदयामजला ॥ करायाकर्मअसेंसजला ॥ झालानसेकोणिऐसा ॥ झालॉनिर्दयमीकेसा० ॥ ५ ॥ ( इतक्झांत पडया पलीकडे शब्द होतो.) अनर्थ अनर्थ कायहा अनर्थ. राम०-ओर पहापहा काय आहर्ते. ( पुन्हा शब्द होती.) रविाँसुतार्तर्टीसईतीमुनी॥ _____करीितऽश्रजेतंपर्मनशीविनी॥ ुङ्ग यमुनिर्त Tम्रावकिप्त tA স্ব-স্থল*