पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/39

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

§ 9 उत्तररामचद्वित्र.नाटक. सीतेवांचुनिमजलाक्षण ॥ होल्लिलकल्पासमानजाण ॥ वाटतिसोडालेंहेश्ाण ॥ खेोत्रुनिबाणकायमत् ॥ ४ ॥ नकळेहोइलगतिकेशी ॥ आतांकायकरुं॥ अथवा प्राण सोडूं ह्मटलेंतरी जावयाचे नाहीत. आर्यो. भेोगावयासदुः खे देवेंचेतन्यठविलंरार्मी ॥ तेंसुदृढप्राणांहीं खिळिलेंऐसेंचमानितौहामी ॥ ७१ ॥ (देवतागुरु इत्यादिकांचीप्रार्थनाकरतो.) अॅव्या. हाभगवंताविश्वामित्रा ॥ हावसिष्ठासद्गुणपात्रा ॥ हाश्री'पावकापवित्रा । धांवातुझीयावळे ॥ ७२ ॥ हामातेअरुंधती ॥ सीताजननिये? वसुमती ॥ हत्रिजटमहामतै ॥ कृपाकरावीयावेळी ॥ ७३ ॥ हबिभीषणालंकेश्वरा ॥ हाइनुमंतामहावीरा ॥ पारनसेतुप्तच्याउपकारा ॥ हप्रियसखेसुग्रीवा ॥ ७४ ॥ हाजनकामिथिलापाळा ॥ हामममैं तातास्नेहाळा ॥ हा?मातांनीयाबाळा । कृपादृष्टीनेंपहावें ॥ ७५ ॥ lवंचकहोऊननुझांतें ॥ वंचित्राझालेॉसर्वौतें ॥ कृपाकरुनियांमार्ते ॥ सांभाळाद्वैयाकार्की ॥ ७६ ॥ अथवा ह्या समयों मी त्यांनी हाकमारण्यासही. अयेोग्य

  • جندي

आहे. काका.