पान:उत्तररामचरित्र नाटक.pdf/158

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

अंक ७. ፃ ሃፄ केली आहे की, वन्सा लक्ष्मणा, वाल्मीकिकर्षीनें स्वनां केलेल्या नाटकाचा खेळ अप्सरांकडून तो करविणार आहे. ती खेळ पाहण्याकरितां त्यानें आह्यांसर्वम बीलाविले आहे. ह्यासाठी गंगातीरी नाटयमंडपांत जाऊन सर्षप्त यथायेोग्य बसण्याच्या स्थळांची सिद्वता करावी ह्मणून. त्याप्रमाणे मीही देव भूय आश्किरुन सर्वस यथायोग्य स्थानांबी आणि यथायोग्य असनांनी सेिद्वना केली आहे. आतां प्रभूची स्वारी येण्याचा मात्र वेळेबा आहे. त्याचीच सर्व मार्ग प्रतीक्षा करीत आहेत. (वाटेकडे पाहून) हांहां प्रभु रामचंद आला वाटते. (निरसून,) སཾ་སྐ, xलाक, भोगीजरीराज्यसुखाश्रमाते ॥ घेतोमुनीच्यानियमश्रमतेि ॥ वाल्मीकिर्तेगोरवद्यावयाला ॥ श्रीरामतीहाइकडेस आला ॥ १ ॥ ( इतक्यांत रामचंइ येतो.) राम०- वन्सा लक्ष्मण, रंगसभेत प्रेक्षक जन सदै आपाप. ल्या जागी बसले काय? लक्ष्मण- होय, ते केव्हांच वसले. आपलीच प्रतीक्षा करीत अहेित. राम०-हे दोषे मुलगे कुश आणि लव बरावर आहत ह्यांस च इंकेतूच्या वरोवेरीनॆ जागा कल्ल देहेः । लक्ष्मण–प्रेभूत्र श्रीति ग्यांवर पानि मी दू ततं कई बारे महाराज, हैं राणासन ह्यावर आपण वसाव.