पान:'हरिभाऊं'चे साप्ताहिक करमणूक.pdf/9

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहेअंतरंग-
१) प्रास्ताविक
२) करमणूक प्रारंभ 
३) करमणूकीचे स्वरुप
४) करमणूकीचे संपादक- हरिभाऊ
५) करमणूकीचे उद्दिष्ट
६) प्रारंभीचे सुभाषित
७) करमणूकीचे अंतरंग
८) करमणूकीतील कादंबरी
९) करमणूकमधील कविता
१०) करमणूकमधील कथा
११) करमणूक : संकीर्ण लेखन
(i) चरित्रात्मक लेखन 
(ii) नाट्यलेखन
(iii) ललित लेखन 
(iv) शास्त्रीय लेखन 
(v) काही मौजेच्या व चरित्रात्मक गोष्टी
(vi) काही विनोदी किस्से.
१२) समारोप.