दत्ताची आरती/ श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि तारिं तारि मजला

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि तारिं तारि मजला ॥
दयाळा तारिं तारिं मजला ॥
श्रमलों मी या प्रपंचधामी आलो शरण तुला ॥ धृ. ॥

करितां आटाआटी प्रपंच अवघा दिसतो मिथ्यत्व, अवघा दिसतो मिथ्यत्व ।
म्हणवुनि भजन तुजे मज देवा भासे सत्यत्व ॥ १ ॥

किंचिन्मात्र कृपा जरि मजवरि करिसि उदार मन, दयाळा करिसि उदार मन ।
चुकलों मी या विषयसुखाच्या आहारांतुनि जाण ॥ २ ॥

कृष्णतटिं निकटी जो विलसे औदुंबर छायी, दयाळा औदुंबर छायी ।
हंस परात्पर भारतिनायक लीन तुझे पायीं ॥ ३ ॥


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg