दत्ताची आरती/ पतिव्रता सती अनुसया माता

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


पतिव्रता सती अनुसया माता ।
भक्तीनें पाहुनियां तारिसी अनंता ।
अत्रिऋषीच्या तपा तुष्टसि भगवंता ।
इच्छित पुरवित धांवसि हे त्रिगुणातीता ।
ब्रह्मस्फूर्ती मूर्ती निजभक्तताता ।
तुझिया प्रसादे कैवल्य हाता ॥ १ ॥

जय देव जय देव दत्तात्रय सिद्धा ।
आरती ओवाळूं ॐकार शुद्धा ॥ धृ. ॥

शंखचक्र गदाकटिसूत्र नागा ।
दंडड कमंडलु डमरु स्वरुपिं सदा जागा ॥
जटामुकुट कुंडले कर्णी शोभत आहे ।
षट्‌पाणीद्वय जंधा पदिं जान्हवी वाहे ॥
गौरश्या मश्वेत त्रिशीर विलसत हे ।
वक्षस्थळ कटिप्रदेश अतिशोभत आहे ॥ जय ॥ २ ॥

धूर्मितलोचन भाळी त्रिपुंड चमकतसे ।
भस्मोध्दूलन व्याघ्राजिन प्रावर्ण असे ॥
नित्य प्रयागी स्नान करवीरी भिक्षा ।
श्वानासंगे चेष्टिस मातापुरी दीक्षा ॥
हिंडसि चेष्टसि भेटसि भक्तां प्रत्यक्षां ।
देउनि शमना अमना उन्मनिच्या साक्षा ॥ जय ॥ ३ ॥

निखिल ब्रह्म उघड हे विरचित स्वानंदे ।
प्रवर्तवर्तीछंदे निजपरमानंदे ॥
स्थूलसुक्ष्मसाक्षी तो प्रगट हाची ।
सुभट झाला झल्लित ज्योती निजज्योती ॥
भक्तप्रेमा मोहसि करिसी साऊली ।
तुकयासाठी धावे वत्सा माऊली ॥ जय देव ॥ ४ ॥


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg