दत्ताची आरती/ देहत्रय अवतारा तापत्रय हरिसी

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


देहत्रय अवतारा तापत्रय हरिसी ।
अक्षय सुख अवदुंबर छाये विचरसी ॥
श्रीकृष्णातटिं रहुनि दासा उद्धरिसी ।
जढमूढां तारया अवतार धरिस ॥ १ ॥

जय जय श्रीदत्तात्रय औदुंबरवासी ।
मंगल आरति करितो मम भवभयनाशी ॥ धृ. ॥

काय तुझा महिमा वर्णावा आतां ।
मारिसि भूतसमंधा सक्रोधें लाता ॥
नानारोग दुरत्वय तव तीर्थ घेतां ।
पुनरपि श्रवण न ऎकति गदरिपुची वार्ता ॥ जय. ॥ २ ॥

तुझें क्षेत्र मनोहर या अवनीवरती ।
त्यातें पहातां वाटे स्वर्गासम धरती ॥
आनंदे द्विज भारत पारयण करिती ।
त्रिकाळ सप्रेमानें करिती आरती ॥ जय. ॥ ३ ॥

मी अधसागर तूं हो अगस्तिऋषि देवा ।
प्राशूनि वारी दे मज त्वत्पदिंचा ठेवा ॥
बाधों ना मज किमपि प्रापंचिक हेवा ।
दास म्हणे हे बाळक आपुल्या पदिं ठेवा ॥ जय. ॥ ४ ॥


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.