दत्ताची आरती/ जय जय दत्त दिगंबर अत्रिऋषीपुत्रा

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


जय जय दत्त दिगंबर अत्रिऋषीपुत्रा ।
अनुसया निजबालक म्हणविसी जगमित्रा ॥
जगदुद्‌भ वातिप्रलयां कारण आदिसुत्रा ।
ब्रह्म चिदंबर सुरवरवंद्य तूं सुखवक्त्रा ॥ १ ॥

जय देव जय देव जय दत्तात्रेया श्रीदत्तात्रया ।
भवहर वंदित चरणां सद्‌गुरुवर सदया ॥ धृ. ॥

भक्तिज्ञान विरागास्तव हे सन्मूर्ती ।
नरसिंहा दिक म्हणविसि अपणा सरस्वति ॥
यतिवर वेषा धरुनी रक्षिसि धर्मरिती ।
दर्शनस्पर्शनबोधें पावन हे जगती ॥ जय देव. ॥ २ ॥

विधिहरि शंकररुपा त्रिगुणात्मक दीपा ।
सच्चिन्मय सुखरुपा केवळ अरुपा ।
स्थानत्रय देहत्रय तापत्रय कुणपा ।
विरहित सर्व अपाधी निर्गत भवतापा ॥ जय. ॥ ३ ॥

अगणित प्रलयांबूसम चिद्‌घन रुप तुझें ।
बुब्दुवत जग सर्वहि जगदाभास सुजे ॥
विवर्त सिद्धांत हे मृषाचि सर्व दुजे ।
अर्द्वता करिं पावन निर्भय पादरजें ॥ जय. ॥ ४ ॥

अज्ञानां धसमुद्रा करि शोषण भद्रा ।
अनादि जीव कुनिद्रा पळविं तूं अमरेंद्रा ।
निजजनच कोरचंद्रा अवगुण जडतंद्रा ।
नाशय कुबुद्धि मौनी वंदित पदमुद्रा ॥ जय. ॥ ५ ॥


हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.