दत्ताची आरती/ जय श्रीदत्ता आरती तुजला करितों मी भावें

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


जयजयजी श्रीदत्तराज ही पंचारति मी तव चरणा ।
तन मन अर्पूनि प्रेमानंदे करितों आजी सुखसदना ॥ धृ. ॥

अधम पातकि सत्य मी जनीं ।
क्षणिक सौख्य तें, नित्य मानूनी ॥
विषयीं गुंतलो मोहकाननी ।
मुक्त करि प्रभॊ, सदय होउनी ॥
बाळकृष्ण विठ्ठल दीना ।
सुखकर होई भवहरणा ॥ १ ॥


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg