दत्ताची आरती/ जयजय श्रीदत्तगुरू आरती तुला

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


जयजय श्रीदत्तगुरू आरती तुला ।
ओंवाळित प्रेमभरे तारि तूं मला ॥ धृ. ॥

तव भजनी मग्न सदा तारी पामरा ।
दुष्ट जनां दंड करूनि मज रक्षि मन बरा ॥
पाप लया नेई जसे अग्नि कर्पुरा । हारी ॥ वारी ॥ वारी ॥ जगतरण । ह्या शरणा ।
वरि करुणा । करि सुनिर्भुला ॥ जय. ॥ १ ॥

बाळकृष्ण कवि तुजला विनंति ही करि ।
सद्‌गुरु तव दर्शन मज देई झडकरी ॥
इच्छा मम हीच असे पूर्ण ती करीं ॥ धावें ॥ यावें ॥ पावें ॥ करुनी त्वरा ॥
भक्तवरा ॥ मुक्त करा ॥
भो प्रभो मला ॥ जय. ॥ २ ॥


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg