दत्ताची आरती/ ओवाळूं आरती श्रीगुरुराज स्वामीय़ा

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


ओवाळूं आरती श्रीगुरुराज स्वामीय़ा ।
भक्तांते पावसी करुनी कृपेची छाया ॥ धृ. ॥


मदांध होउनि आलो तव चरण पाहाया ॥ १ ॥

तारुनि शरणांगत ठाय येई निजचरणी ।
हेंच मागणे श्रीगुरु तुजला जोडुनियां पाणी ॥ २ ॥

कामक्रोधादिक हे शत्रू पीडित बहु मजला ।
वारुनि त्यांते रक्षी माते आपुल्या सेवेला ॥ ३ ॥

मोरेश्वरसुत वासुदेव हा तत्पर सेवेसी ।
श्रीगुरुदत्ता स्वामी समर्था तारी दासासी ॥ ४ ॥


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg