स्वरांत

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


स्वरांत
शैला लोहिया

स्वरांत / प्रथमावृत्ती १९८१
© शैला लोहिया

प्रकाशक/
बाबा भांड
अक्षर प्रकाशन,
बन्सीलालनगर, औरंगाबाद

मुखपृष्ठ / वैजनाथ दुलंगे

मुद्रक / ज. रा. बर्दापूरकर
जयहिंद प्रिंटिंग प्रेस,
सन्मित्र कॉलनी, औरंगाबाद
महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या नवलेखन उत्तेजन
योजनेखालील अनुदानाने प्रकाशित

जीवनातला प्रत्येक सूर जपायला शिकविले त्या
आई नि पपांना
(सौ. शकुंतला व शंकरराव परांजपे, धुळे )

-शैला