साचा:अविशिष्ट उपपान

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


उपयोग[संपादन]

हा साचा क्रमांकीत उपपानांना "start"-क्रमांकीत उपपानापासून "end"-क्रमांकीत उपपानापर्यंत, अविशीष्ट क्रमाने ,खाली दाखवल्या प्रमाणे आंतरन्यासित करतो This template transcludes a numbered subpage that is randomly selected between the "start"-numbered subpage and the "end"-numbered subpage as follows:

{{<page name>/<randomly selected number between "start" and "end">}}

It may be used with or without parameters as follows:

{{Random subpage}}
or
{{Random subpage|page=<page name>|start=<number>|end=<number>|seed=<number>}}
or
{{Random subpage|<page name>|<number>|<number>|<number>}}

Parameters[संपादन]

  • 1|page: The name of the page to be displayed (without the subpage number). The default is empty.
  • 2|start: The starting sub-subpage number. Must be a positive integer. The default is 1.
  • 3|end: The ending sub-subpage number. Must be a positive integer. The default is 2.
  • 4|seed: (optional) The default seed is 2 and can be set to any other integer value (used to generate distinct values on the same page). Prime numbers work best, such as 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, and 113.

Application[मराठी शब्द सुचवा][[वर्ग:]] (वापरण्याचे)उदाहरण[संपादन]

हा साचा a list of randomly selected items from a group of numbered subpages दर्शविण्या करिता वापरता येऊ शकतो. उदाहरणार्थ, दालने that use "आपल्याला माहित आहे का..." विभाग can randomly display four items from a page named "Portal:Foo/Did you know" that has sixteen numbered subpages as follows:

{{अविशिष्ट उपपान|page=Portal:Foo/Did you know|start=1|end=4|seed=2}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=Portal:Foo/Did you know|start=5|end=8|seed=3}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=Portal:Foo/Did you know|start=9|end=12|seed=5}}
{{अविशिष्ट उपपान|page=Portal:Foo/Did you know|start=13|end=16|seed=7}}

example[संपादन]

साचा वापर असे दिसेल
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=1}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=2}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=3}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=4}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=5}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=6}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=7}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=8}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=9}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=10}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=11}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=12}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=13}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=14}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=15}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=12|seed=16}}
मराठी विकिस्रोतास दिवे आगरचा ताम्रपट तसेच इतर प्राचीन मराठी ताम्रपटांचा मजकुर आणि ताम्रपटांची कॉपीराइटमुक्त छायाचित्रे हवी आहेत.

मराठी विकिस्रोतास दिवे आगरचा ताम्रपट तसेच इतर प्राचीन मराठी ताम्रपटांचा मजकुर आणि ताम्रपटांची कॉपीराइटमुक्त छायाचित्रे हवी आहेत. मराठी विकिस्रोतास दिवे आगरचा ताम्रपट तसेच इतर प्राचीन मराठी ताम्रपटांचा मजकुर आणि ताम्रपटांची कॉपीराइटमुक्त छायाचित्रे हवी आहेत. मराठी विकिस्रोतास दिवे आगरचा ताम्रपट तसेच इतर प्राचीन मराठी ताम्रपटांचा मजकुर आणि ताम्रपटांची कॉपीराइटमुक्त छायाचित्रे हवी आहेत. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीचे वाचन करून देवनागरीत दस्तएवज टंकीत करू शकणारे स्वयंसेवकांचे सक्रीय सहभाग हवा आहे. मराठी विकिस्रोतास दिवे आगरचा ताम्रपट तसेच इतर प्राचीन मराठी ताम्रपटांचा मजकुर आणि ताम्रपटांची कॉपीराइटमुक्त छायाचित्रे हवी आहेत. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे. मराठी विकिस्रोतास दिवे आगरचा ताम्रपट तसेच इतर प्राचीन मराठी ताम्रपटांचा मजकुर आणि ताम्रपटांची कॉपीराइटमुक्त छायाचित्रे हवी आहेत. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास पंधराव्या शतकातील मराठी कवि संतोषमुनि यांचे साहित्य हवे आहे. मराठी विकिस्रोतास दिवे आगरचा ताम्रपट तसेच इतर प्राचीन मराठी ताम्रपटांचा मजकुर आणि ताम्रपटांची कॉपीराइटमुक्त छायाचित्रे हवी आहेत. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे. मराठी विकिस्रोतास दिवे आगरचा ताम्रपट तसेच इतर प्राचीन मराठी ताम्रपटांचा मजकुर आणि ताम्रपटांची कॉपीराइटमुक्त छायाचित्रे हवी आहेत.

{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=1}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=2}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=3}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=4}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=5}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=6}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=7}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=8}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=9}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=10}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=11}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=12}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=13}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=14}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=15}}
{{अविशिष्ट उपपान|page= विकिस्रोत:साईट नोटीस/इतर माहिती|start=1|end=16|seed=16}}
ज्या कीर्तनकारांच्या मृत्यूस ६१ पेक्षा अधिक वर्षे झाली असतील अशा कीर्तनकारांची (कॉपीराइटमुक्त) पदे जशीच्या तशी विकिस्रोत प्रकल्पास हवी आहेत.

ज्या कीर्तनकारांच्या मृत्यूस ६१ पेक्षा अधिक वर्षे झाली असतील अशा कीर्तनकारांची (कॉपीराइटमुक्त) पदे जशीच्या तशी विकिस्रोत प्रकल्पास हवी आहेत. ज्या कीर्तनकारांच्या मृत्यूस ६१ पेक्षा अधिक वर्षे झाली असतील अशा कीर्तनकारांची (कॉपीराइटमुक्त) पदे जशीच्या तशी विकिस्रोत प्रकल्पास हवी आहेत. ज्या कीर्तनकारांच्या मृत्यूस ६१ पेक्षा अधिक वर्षे झाली असतील अशा कीर्तनकारांची (कॉपीराइटमुक्त) पदे जशीच्या तशी विकिस्रोत प्रकल्पास हवी आहेत. खालील शिला लेखांचा मजकुर हवा आहे.

मथळा मजकूर मथळा मजकूर मथळा मजकूर मथळा मजकूर
उदाहरण परळ येथील शिलालेख, इ.स. ११८७ : (मुंबई) मजकुर टंकन आणि मूळ शिलालेखाचे छायाचित्र हवे
इ.स. ११६४ सावरगावचा शिलालेख (ता.तुळजापूर, उस्मानाबाद)
इ.स. ११५७ पळसदेवचा शिलालेख (ता.दौंड, जि.पुणे)
इ.स. १०६० दिवे आगरचा ताम्रपट (कोकण)
इ.स. ९८३ श्रवणबेळगोळचा शिलालेख (कर्नाटक)
उदाहरण इ.स. १२८९ उनकेश्वरचा शिलालेख (मराठवाडा)
इ.स. १२८५ पूरच शिलालेख (सासवडजवळ)
इ.स. १२७३ पंढरपूरचा चौऱ्याऐंशीचा शिलालेख
इ.स. १२३९ नेवासे येथील शिलालेख (नगर जिल्हा)
इ.स. १२२८ खोलेश्वराचा शिलालेख (आंबेजोगाई, जि.बीड)
इ.स. १२०६ पाटण येथील शिलालेख (खानदेश, जळगाव)
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण
उदाहरण उदाहरण उदाहरण उदाहरण

ज्या कीर्तनकारांच्या मृत्यूस ६१ पेक्षा अधिक वर्षे झाली असतील अशा कीर्तनकारांची (कॉपीराइटमुक्त) पदे जशीच्या तशी विकिस्रोत प्रकल्पास हवी आहेत. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे. ज्या कीर्तनकारांच्या मृत्यूस ६१ पेक्षा अधिक वर्षे झाली असतील अशा कीर्तनकारांची (कॉपीराइटमुक्त) पदे जशीच्या तशी विकिस्रोत प्रकल्पास हवी आहेत. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास महिकावतीची बखर हे साहित्य हवे आहे. ज्या कीर्तनकारांच्या मृत्यूस ६१ पेक्षा अधिक वर्षे झाली असतील अशा कीर्तनकारांची (कॉपीराइटमुक्त) पदे जशीच्या तशी विकिस्रोत प्रकल्पास हवी आहेत. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे. मराठी विकिस्रोत प्रकल्पास मोडी लिपीत युनिकोडातून टंकनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी तांत्रिक साहाय्य हवे आहे. ज्या कीर्तनकारांच्या मृत्यूस ६१ पेक्षा अधिक वर्षे झाली असतील अशा कीर्तनकारांची (कॉपीराइटमुक्त) पदे जशीच्या तशी विकिस्रोत प्रकल्पास हवी आहेत.