समर्थ कल्याण संवाद

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search


ऐक बा कल्याणा हित उपदेश |

प्राप्त जाहले रहस्य जे कां तूज ||1||

तेथे राही सदा न करी तत्वबोधा |

जनाचिया वादा न प्रवर्ते || 2||

श्रद्धावान पात्र जे भेटती तुज |

त्यांसी सांग गुज श्रीरामाची ||3 ||

देह आत्मवादी जे शाब्दिक ज्ञानी |

तयाचिये कानी स्वप्नी नको ||4||

नको त्या दुष्टासी स्वप्नी सांगू गोष्टी |

पडेल तुझी तुटी श्रीरामाशी ||5||

श्रीरामाशी तुज न हो वेगळीक |

मानावे स्वसुख योगस्थिती ||6||

योगस्थिती आता गुप्त आहे बापा |

नको सांगू अल्पा देह्बुध्दिते ||7||

देहबुद्धीचे प्राणी त्यासी भाषण न करी ।

वाया हे वैखरी वेचूं नको ।।८ ।।

निमिष्यभरी होउं नको स्वरुपावेगळा ।

अंतरशील रामाला जनायोगे ।। 9 ।।

अनुभवी संताशी करी बा संवाद ।

रामदासी बोधू कल्याणाते ।। १० ।।


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg