संसार - बरा संसार संसार जसा तावा...

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

बरा संसार संसार
जसा तावा चुल्ह्यावर
आंधी हाताले चटके
तव्हां मियते भाकर

करा संसार संसार
खोटा कधीं म्हनूं नहीं
राऊळाच्या कयसाले
लोटा कधीं म्हनूं नहीं

अरे, संसार संसार
नहीं रडन कुढनं
येड्या, गयांतला हार
म्हनूं नको रे लोढनं

अरे, संसार संसार
खीरा येलावरचा तोड
एक तोंड मधी कडु
बाकी अवघा लागे गोड

अरे, संसार संसार
म्हनूं नको रे भीलावा
त्याले गोड भीमफूल
मधी गोंडब्याचा ठेवा

देखा संसार संसार
शेंग वरतून कांटे
अरे, वरतून कांटे
मधीं चिक्ने सागरगोटे

ऐका, संसार संसार
दोन्ही जीवाचा ईचार
देतो दुःखाले होकार
अन् सुखाले नकार

देखा संसार संसार
दोन्ही जीवाचा सुधार
कधीं नगद उधार
सुखादुखाचा बेपार

अरे, संसार संसार
असा मोठा जादूगार
माझ्या जीवाचा मंतर
त्याच्यावरती मदार

असा संसार संसार
आधी देवाचा ईसार
माझ्या दैवाचा जोजार
मंग जीवाचा आधार !


PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg