श्रीराम स्तुती

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

|| श्री राम स्तुती ||

संसारसंगे बहु शीणलो मी |

कृपा करी रे रघुराज स्वामी ||

प्रारब्ध माझे सहसा टळेना |

तुजवीण रामा मज कंठवेना ||१||


मन हे विकारी स्थिरता न ये रे |

त्याचेनि संगे भ्रमती भले रे ||

अपूर्व कार्या मन हे विटेना |

तुजवीण रामा मज कंठवेना ||२||


मायाप्रपंची बहु गुंतलो रे |

विशाळ व्याधीमधे बांधलो रे ||

देहाभिमाने अति राहवेना |

तुजवीण रामा मज कंठवेना ||३||


दारिद्र्य दुःखे बहु कष्टलो मी |

संसार्मायेतचि गुंतलो मी ||

संचित माझे मजला कळेना |

तुजवीण रामा मज कंठवेना ||४||


लक्ष्मीविलासी बहु सौख्य वाटे |

श्रीराम ध्यातां मनीं कष्ट मोठे ||

प्रपंचवार्ता वदतां विटेना |

तुजवीण रामा मज कंठवेना ||५||


अहोरात्र धंदा करितां पुरेना |

प्रारब्धयोगे मज राहवेना ||

भवदुःख माझें कधीही टळेना |

तुजवीण रामा मज कंठवेना ||६||


तीर्थासी जाता बहु दुःख वाटे |

विषयांतरी राहुनि सौख्य वाटे ||

स्वहीत माझें मजला कळेना |

तुजवीण रामा मज कंठवेना ||७||


मजला अनाथा प्रभु तूंच दाता |

मी मूढ कीं जाण असेंच आतां ||

दासा मनीं आठव विसरेना |

तुजवीण रामा मज कंठवेना ||८||


अधिक माहीती व संकेतस्थळ[संपादन]

श्री गणेश अथर्वशीर्ष

रामरक्षा

हनुमान

हनुमान स्तुती

मारुतिस्तोत्र

Hanuman Wikipedia Article हनुमान इंग्रजी लेख