श्रीमद्भवद्गीतारहस्य

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

नि:संदिग्धीकरण सूची[संपादन]

 • चढवल्या गेलेल्या पानांची संख्या ग्रंथातील अनुक्रमणिकेनुसार येणाऱ्या पानसंख्ये पेक्षा सध्या बरीच अधिक भरते. पानांच्या संख्येतील फरक शोधून नि:संदिग्धीकरण करून हवे आहे.
विकिस्रोत वरील भाग क्रमांक उपलब्ध प्रकाशित प्रतआवृत्ती वर्ष अनुक्रमणिकानाव पिडिएफ संचिका नाव समाविष्ट प्रकरणे समाविष्ट पृष्ठ क्रमांक मुद्रक
इस्वी सन १९२६ अनुक्रमणिका:गीतारहस्य समर्पण ते प्रकरण पाचवे.pdf चित्र:गीतारहस्य समर्पण ते प्रकरण पाचवे.pdf उदाहरण उदाहरण मुद्रक रा.रा.के.पी राव दि न्यू आर्टप्रेस मुंबई
इस्वी सन १९२६ अनुक्रमणिका:गीतारहस्य प्रकरण सहावे ते प्रकरण नववे.pdf चित्र:गीतारहस्य प्रकरण सहावे ते प्रकरण नववे.pdf उदाहरण उदाहरण मुद्रक रा.रा.के.पी राव दि न्यू आर्टप्रेस मुंबई
इस्वी सन १९२६ अनुक्रमणिका:गीतारहस्य प्रकरण दहावे ते प्रकरण तेरावे.pdf चित्र:गीतारहस्य प्रकरण दहावे ते प्रकरण तेरावे.pdf उदाहरण उदाहरण मुद्रक रा.रा.के.पी राव दि न्यू आर्टप्रेस मुंबई
इस्वी सन १९२६ अनुक्रमणिका:गीतारहस्य प्रकरण चवदावे ते परिशिष्ट प्रकरण आणि पूर्वार्ध शेवट.pdf चित्र:गीतारहस्य प्रकरण चवदावे ते परिशिष्ट प्रकरण आणि पूर्वार्ध शेवट.pdf उदाहरण उदाहरण मुद्रक रा.रा.के.पी राव दि न्यू आर्टप्रेस मुंबई
इस्वी सन १९२४ अनुक्रमणिका:श्रीमद्भवद्गीतारहस्य-शेवटील भाग.pdf चित्र:श्रीमद्भवद्गीतारहस्य-शेवटील भाग.pdf उदाहरण उदाहरण

क्रमवार सूची[संपादन]

सामान्य अनुक्रमणिका[संपादन]

विकिस्रोत क्रम विषय १९१५ च्या आवृत्तीतील पृष्ठ क्रमांक १९२४ आवृत्तीतील पृष्ठ क्रमांक १९२६ आवृत्तीतील पृष्ठ क्रमांक विकिस्रोतातील पृष्ठ क्रमांक/दुवा
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/मुखपृष्ठ NA क्रमांकन जुळवणे बाकी पहिले
उदाहरण (ग्रंथारंभ मुखपृष्ठपृष्ठ?) NA उदाहरण
प्रकाशक मुद्रक ओळख असे पृष्ठ होते का ? माहिती हवी कल्पना नाही उदाहरण
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/अथ समर्पणम् (अर्पण पत्रिका) माहिती हवी उदाहरण उदाहरण
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/प्रस्तावना (बाळ गंगाधर टिळकांची) उदाहरण उदाहरण ५ ते १५ उदाहरण
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/प्रस्तावना (प्रकाशक) उदाहरण उदाहरण १६ उदाहरण
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/हस्तरेषा चित्र (लोकमान्य टिळकांच्या हस्तरेषा) उदाहरण उदाहरण १७ (विकिस्रोत टिप:पण सामान्य अनुक्रमणिकेत नमुद नाही) उदाहरण
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/गीतारहस्याची सामान्य अनुक्रमणिका उदाहरण उदाहरण १८ (विकिस्रोत टिप:प्रत्यक्षात १८व्या क्रमांकावर पण गीतारहस्याची सामान्य अनुक्रमणिका मध्ये १७व्या क्रमांकावर दर्शविलेले) उदाहरण
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/गीतारहस्यातील विषयांची प्रकरणश: अनुक्रमणिका उदाहरण उदाहरण १९ ते २८ उदाहरण
१० श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/संक्षिप्त चिन्हांचा खुलासा वगैरे उदाहरण उदाहरण २९ ते ३१ उदाहरण
गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र उदाहरण उदाहरण १ ते ५०४ उदाहरण
गीतेंचे बहिरंगपरीक्षण उदाहरण उदाहरण ५०५ ते ५८८ उदाहरण
१० सूची उदाहरण उदाहरण १ ते ८ उदाहरण
१० व्यक्तीनिर्देश उदाहरण उदाहरण ९ ते १३ उदाहरण
१० व्याख्या (पारिभाषिक शब्द) उदाहरण उदाहरण १३ ते २१ उदाहरण
१० हिंदुधर्माची सामान्य माहिती उदाहरण उदाहरण २३ (विटी: २२ क्र.चे पान कुठे गेले) उदाहरण
१० वेदस्मृती ग्रंथ याद्या उदाहरण उदाहरण २४ ते २५ उदाहरण
१० पाली ग्रंथ याद्या उदाहरण उदाहरण २६ उदाहरण
१० लोकमान्य टिळकांची कुंडली उदाहरण उदाहरण २८ (विटी:पान क्रमांक २७ कुठे आहे?) उदाहरण
१० गीतारहस्याच्या मूळहस्तलिखीताची माहिती उदाहरण उदाहरण २९ ते ३१ उदाहरण


प्रकरणानुसार सूची[संपादन]

  • खालील सूची प्रकरणानुसार सूची आहे.वरील पानानुसारचे युनिकोडीकरणाचे काम झाल्या नंतर लेख नामविश्वात खालील सूचीच्या माध्यमातून एकाच पानात एक संपूर्ण प्रकरण वाचता येईल.


पूर्वार्ध अनुक्रमणिका खालीलप्रमाणे -

 1. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/विषयप्रवेश
 2. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/कर्मजिज्ञासा
 3. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/कर्मयोगशास्त्र
 4. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/आधिभओतिक सुखवाद
 5. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/सुखदु:खविवेक
 6. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/आधिदैवत व क्षेत्रक्षेत्रविचार
 7. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/कापिल्साख्यशास्त्र किंवा क्षराक्षरविचार
 8. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/विश्र्वाची उभारणी व संहारणी
 9. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/अध्यात्म
 10. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/कर्मविपाक व आत्मस्वातंत्र्य
 11. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/संन्यास व कर्मयोग
 12. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/सिद्धावस्था व व्यवहार
 13. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/भक्तिमार्ग
 14. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/गीतध्यायसंगति
 15. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/उपसंहार
 16. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/परिशिष्टप्रकरण - गीतेचे बहिरंगपरिक्षण


 • शेवटील भाग अनुक्रमणिका:

PD-icon.svg हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. Flag of India.svg