श्रीमद्भवद्गीतारहस्य

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search

नि:संदिग्धीकरण सूची[संपादन]

 • चढवल्या गेलेल्या पानांची संख्या ग्रंथातील अनुक्रमणिकेनुसार येणाऱ्या पानसंख्ये पेक्षा सध्या बरीच अधिक भरते. पानांच्या संख्येतील फरक शोधून नि:संदिग्धीकरण करून हवे आहे.
विकिस्रोत वरील भाग क्रमांक उपलब्ध प्रकाशित प्रतआवृत्ती वर्ष अनुक्रमणिकानाव पिडिएफ संचिका नाव समाविष्ट प्रकरणे समाविष्ट पृष्ठ क्रमांक मुद्रक
इस्वी सन १९२६ अनुक्रमणिका:गीतारहस्य समर्पण ते प्रकरण पाचवे.pdf चित्र:गीतारहस्य समर्पण ते प्रकरण पाचवे.pdf उदाहरण उदाहरण मुद्रक रा.रा.के.पी राव दि न्यू आर्टप्रेस मुंबई
इस्वी सन १९२६ अनुक्रमणिका:गीतारहस्य प्रकरण सहावे ते प्रकरण नववे.pdf चित्र:गीतारहस्य प्रकरण सहावे ते प्रकरण नववे.pdf उदाहरण उदाहरण मुद्रक रा.रा.के.पी राव दि न्यू आर्टप्रेस मुंबई
इस्वी सन १९२६ अनुक्रमणिका:गीतारहस्य प्रकरण दहावे ते प्रकरण तेरावे.pdf चित्र:गीतारहस्य प्रकरण दहावे ते प्रकरण तेरावे.pdf उदाहरण उदाहरण मुद्रक रा.रा.के.पी राव दि न्यू आर्टप्रेस मुंबई
इस्वी सन १९२६ अनुक्रमणिका:गीतारहस्य प्रकरण चवदावे ते परिशिष्ट प्रकरण आणि पूर्वार्ध शेवट.pdf चित्र:गीतारहस्य प्रकरण चवदावे ते परिशिष्ट प्रकरण आणि पूर्वार्ध शेवट.pdf उदाहरण उदाहरण मुद्रक रा.रा.के.पी राव दि न्यू आर्टप्रेस मुंबई
इस्वी सन १९२४ अनुक्रमणिका:श्रीमद्भवद्गीतारहस्य-शेवटील भाग.pdf चित्र:श्रीमद्भवद्गीतारहस्य-शेवटील भाग.pdf उदाहरण उदाहरण

क्रमवार सूची[संपादन]

सामान्य अनुक्रमणिका[संपादन]

विकिस्रोत क्रम विषय १९१५ च्या आवृत्तीतील पृष्ठ क्रमांक १९२४ आवृत्तीतील पृष्ठ क्रमांक १९२६ आवृत्तीतील पृष्ठ क्रमांक विकिस्रोतातील पृष्ठ क्रमांक/दुवा
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/मुखपृष्ठ NA क्रमांकन जुळवणे बाकी पहिले
उदाहरण (ग्रंथारंभ मुखपृष्ठपृष्ठ?) NA उदाहरण
प्रकाशक मुद्रक ओळख असे पृष्ठ होते का ? माहिती हवी कल्पना नाही उदाहरण
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/अथ समर्पणम् (अर्पण पत्रिका) माहिती हवी उदाहरण उदाहरण
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/प्रस्तावना (बाळ गंगाधर टिळकांची) उदाहरण उदाहरण ५ ते १५ उदाहरण
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/प्रस्तावना (प्रकाशक) उदाहरण उदाहरण १६ उदाहरण
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/हस्तरेषा चित्र (लोकमान्य टिळकांच्या हस्तरेषा) उदाहरण उदाहरण १७ (विकिस्रोत टिप:पण सामान्य अनुक्रमणिकेत नमुद नाही) उदाहरण
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/गीतारहस्याची सामान्य अनुक्रमणिका उदाहरण उदाहरण १८ (विकिस्रोत टिप:प्रत्यक्षात १८व्या क्रमांकावर पण गीतारहस्याची सामान्य अनुक्रमणिका मध्ये १७व्या क्रमांकावर दर्शविलेले) उदाहरण
श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/गीतारहस्यातील विषयांची प्रकरणश: अनुक्रमणिका उदाहरण उदाहरण १९ ते २८ उदाहरण
१० श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/संक्षिप्त चिन्हांचा खुलासा वगैरे उदाहरण उदाहरण २९ ते ३१ उदाहरण
गीतारहस्य अथवा कर्मयोगशास्त्र उदाहरण उदाहरण १ ते ५०४ उदाहरण
गीतेंचे बहिरंगपरीक्षण उदाहरण उदाहरण ५०५ ते ५८८ उदाहरण
१० सूची उदाहरण उदाहरण १ ते ८ उदाहरण
१० व्यक्तीनिर्देश उदाहरण उदाहरण ९ ते १३ उदाहरण
१० व्याख्या (पारिभाषिक शब्द) उदाहरण उदाहरण १३ ते २१ उदाहरण
१० हिंदुधर्माची सामान्य माहिती उदाहरण उदाहरण २३ (विटी: २२ क्र.चे पान कुठे गेले) उदाहरण
१० वेदस्मृती ग्रंथ याद्या उदाहरण उदाहरण २४ ते २५ उदाहरण
१० पाली ग्रंथ याद्या उदाहरण उदाहरण २६ उदाहरण
१० लोकमान्य टिळकांची कुंडली उदाहरण उदाहरण २८ (विटी:पान क्रमांक २७ कुठे आहे?) उदाहरण
१० गीतारहस्याच्या मूळहस्तलिखीताची माहिती उदाहरण उदाहरण २९ ते ३१ उदाहरण


प्रकरणानुसार सूची[संपादन]

  • खालील सूची प्रकरणानुसार सूची आहे.वरील पानानुसारचे युनिकोडीकरणाचे काम झाल्या नंतर लेख नामविश्वात खालील सूचीच्या माध्यमातून एकाच पानात एक संपूर्ण प्रकरण वाचता येईल.


पूर्वार्ध अनुक्रमणिका खालीलप्रमाणे -

 1. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/विषयप्रवेश
 2. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/कर्मजिज्ञासा
 3. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/कर्मयोगशास्त्र
 4. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/आधिभओतिक सुखवाद
 5. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/सुखदु:खविवेक
 6. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/आधिदैवत व क्षेत्रक्षेत्रविचार
 7. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/कापिल्साख्यशास्त्र किंवा क्षराक्षरविचार
 8. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/विश्र्वाची उभारणी व संहारणी
 9. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/अध्यात्म
 10. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/कर्मविपाक व आत्मस्वातंत्र्य
 11. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/संन्यास व कर्मयोग
 12. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/सिद्धावस्था व व्यवहार
 13. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/भक्तिमार्ग
 14. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/गीतध्यायसंगति
 15. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/उपसंहार
 16. श्रीमद्भवद्गीतारहस्य/परिशिष्टप्रकरण - गीतेचे बहिरंगपरिक्षण


 • शेवटील भाग अनुक्रमणिका:

हे साहित्य भारतात तयार झालेले असून ते आता प्रताधिकार मुक्त झाले आहे. भारतीय प्रताधिकार कायदा १९५७ नुसार भारतीय साहित्यिकाच्या मृत्युनंतर ६० वर्षांनी त्याचे साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते. त्यानुसार १ जानेवारी १९५६ पूर्वीचे अशा लेखकांचे सर्व साहित्य प्रताधिकारमुक्त होते.
बहूतेक या पानावरील मजकूर प्रताधिकारीत आहे, त्यामुळे हे पान हटवण्यात येईल. या पानातील मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीची तपासणी करून त्यानंतर तो ठेवायचा की काढून टाकायचे हे ठरवले जाईल. आपण कोणत्याही पानाच्या चर्चा पानावर त्या त्या मजकूराच्या प्रताधिकार स्थितीबद्दल चर्चा सुरु करु शकता. ती करित असताना आपण इतर सक्रिय सदस्यांना त्यात सामील करून घ्या. स्थानिक किंवा वैश्विक प्रचालक फक्त समुदायाने घेतलेल्या निर्णयाची तांत्रिक अंमलबावणी करतील. हा विकिस्त्रोत प्रकल्प आहे त्यामुळे या प्रकल्पावर फक्त आणि फक्त स्त्रोत असलेलाच मजकूर जो पूर्व प्रकाशित पुस्तकांमधून घेतलेला आहे, आणि पुरावा म्हणून त्या पूर्व प्रकाशित पुस्तकाची प्रत कॉमन्सवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. या व्यतिरीक्त इतर सर्व मजकूर पुराव्या अभावी आणि प्रताधिकाराचा भंग होत असल्याच्या कारणाने काढून टाकण्यात येईल.