संपादन गाळणी व्यवस्थापन

Jump to navigation Jump to search
मागील १,१८४ क्रियांपैकी, ० (०%) क्रिया १,००० च्या अटमर्यादेस पोहोचल्या , आणि ० (०%) सध्या कार्यान्वित गाळण्यांपैकी एकीस संपादनकृती अनुरुपन (मॅच) झाल्या.

संपादन गाळणी व्यवस्थापन प्रणालीत आपले स्वागत आहे.

संपादन गाळणी म्हणजे सर्व संपादनांचा सांगितल्याप्रमाणे स्वयंशोध घेणारी स्वयंचलित सॉफ्टवेअर प्रणाली असते. हा इंटरफेस तयार केलेल्या गाळण्यांची यादी दाखवतो आणि त्यात सुधारणा करण्यास अनुमती देतो.

सर्व गाळण्या

पर्याय
गाळणी क्रमांक सार्वजनिक विवरण परिणाम स्थिती शेवटचा फेरबदल दृश्यता
अभिनंदन १० संपादने सूचित करा, खूणपताका कार्यान्वित केले १३:०१, १२ एप्रिल २०१८ द्वारा Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) सार्वजनिक
New user blanking articles सूचित करा, खूणपताका कार्यान्वित केले १३:४४, १० जानेवारी २०१९ द्वारा Tiven2240 (चर्चा | योगदाने) सार्वजनिक
Social media spam खूणपताका कार्यान्वित केले १५:०४, २१ मे २०२० द्वारा QueerEcofeminist (चर्चा | योगदाने) सार्वजनिक
नवीन सदस्याकडून मोठा मजकूर उडवणे खूणपताका कार्यान्वित केले ०९:३२, २६ मे २०२० द्वारा QueerEcofeminist (चर्चा | योगदाने) सार्वजनिक
Removal of all categories सूचित करा, खूणपताका कार्यान्वित केले १२:०६, ५ नोव्हेंबर २०२० द्वारा QueerEcofeminist (चर्चा | योगदाने) सार्वजनिक
Creating very short new article खूणपताका कार्यान्वित केले १२:०९, ५ नोव्हेंबर २०२० द्वारा QueerEcofeminist (चर्चा | योगदाने) सार्वजनिक
Tag headerless pages as such सूचित करा, खूणपताका कार्यान्वित केले २१:१०, १९ नोव्हेंबर २०२० द्वारा QueerEcofeminist (चर्चा | योगदाने) सार्वजनिक
external linking from certain namespaces खूणपताका कार्यान्वित केले २१:११, १९ नोव्हेंबर २०२० द्वारा QueerEcofeminist (चर्चा | योगदाने) सार्वजनिक