पान:The History of Antiochus Epiphanes or the Institution of the Feast of Dedication.pdf/22

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


इस्राएल लोकांच्या सदुणशोधक मंडळीने छापविलेली पस्तकें प्रायश्चित्ताच्या दिवशी पापाविषयी कबूल होणे . ” १ पाच्या क्षमेसाठीं प्रार्थना वर्षप्रतिपदेची प्रार्थना व समुद्रतीरी आनतिऔखोस राजाचा इतिहास अथवा हा इत्री पहिलें पुस्तक छापायास िदल्हें आहे .