पान:The History of Antiochus Epiphanes or the Institution of the Feast of Dedication.pdf/२१

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही


तुझ्या गसजतेचे करार उवंघविथ्याकरिंगां दुष्ट या… च्या राज्याथिकार जेव्हां झाला होता; तव्हां तूंशा ९, परम ट्मेने त्यांच्या संकय्समयीं' त्यळासांमें उमा दिलात, त्यांना वाद तूंव्ब्लिग्स, त्यांचा न्याय तूं निव- क्यस, आणि त्याचा सूड तूंड्यादून अशकांच्या हातळी' टु लवानांस, योडश्यव्च्पा हार्ती पुष्कळांस, सांत्विकांच्यळा 'द्रुष्ठांस, शुऱ्द्राच्या हातीं अशुद्रा‘स, आणि तुझ्या ’ प्ळास्नात्रा अभ्यास करुणा-याच्या हातीं गविष्ठांस सौंपून ` 'स. र्णांणतूंआपणाकरिंतांपोठळीवफ्वित्रकोंत्ति ठरविले; या’ळागांणे'अड्रुतकमैवचमकांरदूंकेठेस, न्ह णन आम्हां तुझ्या मॉय्चा नापास रुतविर्तो. सॅछाइ.

תם ונשלם שבח לאל בורא עולם ‘घुणो उन्मत्त कत्र्यां देवाची स्तुति फ्रिंपूर्ण व अखंडित असो