पान:The Daily Prayers translated from Hebrew to Marathi.pdf/९

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन करतांना काही समस्या उद्भवल्या आहेत


घालवून सदरॉल ग्रंथाची सत्रे पृष्ठे छापून झाल्यावर तों बांथण्यापूर्वी ("पायी सर्व द्युष्टे अगद्प् मेहनत घेऊन न बारकाइ मे तपासून ह्यात काहीं चुका राहीव्या होत्या त्या सर्वे सुधारल्या या त्यांच्या येहुंनतीक्द्दल आम्ही द्यांचे आभारी आहोत. ह्यात सुधारण्यास अशक्य असलैव्याप्हंक्यन्हीं चुफां प्रारंभ”! शुद्धी फ्त्रफांत दिं‘म्या आदेंत- तेवढ्या प्रथम पाहून नंतर वाचकांनॅ'प् हा ग्रंथ नग्फ्रंण्यास मुखात करावी.

ज्ञेवव्'ळी' ज्या द्यान'त प्नभीनें या पवित्र कामांत मला सहाय्य करून हृ पिकय् काम शेवटास नेले व्यावै अतऱ्करण पूष्क्रि आभार मानून माझे दोन शद्व पुंर करतो.

- .झुंठ्याराखोया ट्रिल्डॉग, ब्लू द्देन्स रॉड, जेकब सर्कल, ता. २८ माहे ओगएय् १९३७

, आपला नम्र सेवक, श्मिधोन याक्योंप्क् खरींक्का,

थी र्बोम्वै हित्रु प. ऍन्ड. प्रि. वेल,

--- Printed by Fimeon Jacob Kharilker at the Bombay Hebrew Publishing & Printing Press, Munshi mansion 19 Ripon Road, Jacab (‘- ircle l’ ombay II.

and Published by Mr. Soloman Joseph Talkar, Rasool Building New Nagpada Balassis Road, Byculla. Bombay.