पान:A Grammar of the Mahratta Language. To which are Added Dialogues on Familiar Subjects.djvu/211

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

APPENDIX.

ऐडे दिवसानन्तर राजदसी अंति केली । तेवढत् गुणवान सुशील विद्यावान आनि अनेकाप्रकारे उपयुक्त आ णि विचार परामर्शाहि विघयां बहुत् योग्य हेला राजाहि त्याच गुण व ते जन्य बाहून् र कृपा अनुग्रह का रित् चेते आणीन कोतवाला सांगते बधुत्वही होत | एक दिवस पित्याच्या उप दंश केलेल्या छो घरित करायानिमि त राज्याचे क्षी अति प्रत्यूष गेला त्य स मयीं राजा अन्त:पुरांत् तेत् साऊकार पुत्र राज्याचे वारीं उभा राहून् राज्याचे भेटी साठी त्याहांचे उगाची अधंक्षा के रित होता इतक्यांत् तेच दासी जीव सांगा ते त्य महाजाची प्रीति होती ते एका मरुत् शेण माटी वेरॉन संड घालाया स्तव ट्रावर आलो त्याने तशी उपहास्य केला बटकीमे यातेर व साचे मडक्शाच २५

  • <