पान:A Grammar of the Mahratta Language. To which are Added Dialogues on Familiar Subjects.djvu/202

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

86 भी जहाजेवर जाईन् । हरकरा कामुक साहेबाची जहाज कोणे घाटावर आहे ठिकारण कन ये । APPINDIX. साहेब म्या यकिले आहे जे अमुक साहेबाची जहाज येत होती परन्तु नदीत पाणी बहुत उम आहे यास्तव केलाग क यांत ठेविली आहे | Continuoda साहेब मुनशीजी आले आहेत | यायास् म्हण | साहेब उद्या पाठाचा दिवस आहे ग्राज स्वस्थ पेन वाक्य केल्यास, बहुत बरी होतील। मुनशीजी तुम्ही जे गोषय म्हटली ते