पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/20

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

(१३) ४ सेन, सुरेंद्रनाथ | (संपादक) ६ आपटे द. वि. (संपादक) ७ ।। ८ ॥ फॉरिन बायॉग्रफीज ऑफ शिवाजी तुकाराम गाथा इतिहास मंजरी शिवभारत । जेधे शकावली चिटणीस बखर) शिवजन्म कुंडली जेधेकरीना शिवाजी सोव्हेनीर १० गौरीशंकर ओझा ११ १२ सरदेसाई गो. स. (संपादक) १३ राजवाडे । १४ का. ना. साने (संपादक) १५ द. ब. पारसनीस (संपादक) १६ आबा चांदोरकर (संपादक) १७ रामचंद्रपंत अमात्य (?) १८ स. म. दिवेकर (संपादक) १९ शं. ना. जोशी (संपादक) २० शां. वि. अवळसकर २१ गो. स. सरदेसाई (संपादक) २२ ग. ह. खरे (संपादक) २३ का. ना. साने (संपादक) २४ चि. ग. कर्वे (संपादक) मराठ्यांच्या इतिहासाचीं साधने खंड १,५,८ सभासद बखर इतिहास संग्रह लेखनालंकार आज्ञापत्र शिवचरित्र-प्रदीप शिवचरित्रसाहित्य खंड ५ आंग्रेकालीन पत्रव्यवहार पेशवे दप्तर हिंगणे दप्तर खं. १ ला काव्येतिहाससंग्रह। भारत इतिहास संशोधक मंडळ त्रैमासिक वर्ष २७ पहिले माधवरावाची रोजनिशी ऐतिहासिक लेखसंग्रह २५ वाड व पारसनीस (संपादक) २६ वा. वा. खरे (संपादक)