पान:हिंदुस्थानचा साधनरूप इतिहास.pdf/19

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले नाही

३ (१२) २३ अबुल फझल ऐने अकवरी (ब्लॉकमनचे भाषांतर) २४ श्री. म. माटे आपापले हितगुज । २५ राल्फ फिच (प्रकाशन प्रवासवृत्त हॅक्ल्युइटचे प्रिन्सिपल नॅव्हिगेटर) - २६ अबुलफझल अकबरनामा २७ लेनपूल मेडिव्हल इंडिया फ्रॉम् काँटेपोररी सोसेस् (उता-यांचा संग्रह) २८ शर्मा एस. आर. क्रेसंट इन इंडिया २९ रोजर्स अँड बीव्हीज जहांगीरच्या आठवणी (भाषांतरकार) ३० सर टॉमस रो। वकिलातीचे वृत्त ३१ बिलिमोरिया (अनुवादक) औरंगजेबाची पत्रे ३२ बनियर प्रवासवृत्त । ३३ मनूची --- स्टोरिआ-ड.-मोगॉर ३४ के एन्शन्ट इंडियन एज्युकेशन ३५ सय्यद गुलाम हुसेनखान सियार-उल-मुताखरीन (ब्रिग्जचे भाषांतर) ३६ प्राईस डॉडवेल आणि प्रायव्हेट डायरी ऑफ रंगाचारी (संपादक) आनंद रंगा पिले ३७ रियासतकार सरदेसाई (संपादक) महादजी शिंदे --- यांची कागदपत्रे ... भाग ३ | मराठी अंमल। १ राजवाडे वि. का. ज्ञानेश्वरी (संपादक) " ।

३ फादर स्टीफनसन एकनाथी भागवत, ख्रिस्तपुराण