पान:साथ (Sath).pdf/5

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

 केवळ दीर्घ सहवासामुळे दोन माणसांतलं नातं
कणखर, परिपक्व आहे असं पहाणाऱ्यांना वाटतं.
पण ते खऱ्याखुऱ्या संवादावर आधारलेलं नसलं
तर कणखरपणाच्या दर्शनी भिंतीमागे ते हळूहळू
कमकुवत होत ढासळत राहतं.