पान:साथ (Sath).pdf/44

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे. आत्ता सगळीकडे कोरडं होतं, पण दिवाळीच्या नंतर ती धोबी वॉटरफॉलच्या वरच्या बाजूला हयाच जागी बसलेली असताना जळवांनी तिच्यावर हल्ला केला होता. पायावर काहीतरी आहेसं वाटलं म्हणून साडी वर करून पाहिलं तर पोटरीला पाच-सहा जळवा चिकटल्या होत्या. तिनं इकडेतिकडे पाहिलं तर खूपशा जळवा त्यांच्या दिशेनं अक्षरशः चाल करून येत होत्या. तिनं किंकाळी फोडून पळायला सुरुवात केली.
 राम हसायला लागला. " पळत्येस कशाला ? त्या काही करीत नाहीत."
 " हं, करत नाहीत कशा ? माझं रक्त पितायत म्हणजे काही करत नाहीत?"
 " तुला माहीताय, पूर्वीच्या काळी सूज उतरवण्यासाठी जळवा लावायचे.
 " पूर्वीच्या काळी काय वाटेल ते असो. आत्ता उठून माझ्यावर

३८: साथ