पान:व्यवस्थापनाची मूलतत्त्वे (Vyavasthapanachi Multatve).pdf/३

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

रांगणेकर असोशिएटस्

३१, नीलांबर, ३७, जी. देशमुख मार्ग, मुंबई ४०० ०२६

१९९७
© शरू रांगणेकर


पहिली आवृत्ती
एप्रिल १९९७
दुसरी आवृत्ती
ऑगस्ट १९९७
तिसरी आवृत्ती
फेब्रुवारी १९९८


प्रकाशक

शरू रांगणेकर
रांगणेकर असोशिएटस्
३१, नीलांबर
३७, जी. देशमुख मार्ग
मुंबई ४०० ०२६


मुद्रक
प्र. पु. भागवत
मौज प्रिंटिंग ब्यूरो
खटाववाडी, गिरगाव
मुंबई ४०० ००४