पान:व्यवस्थापनाची मूलतत्त्वे (Vyavasthapanachi Multatve).pdf/२

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

व्यवस्थापनाची मूलतत्त्वे

शरू रांगणेकरव्यंगचित्रे

आर. के. लक्ष्मण

मराठी अनुवाद

प्रकाश आल्मेडा

संपादन साहाय्य

कृष्णा करवार

किशोर आरस


रांगणेकर असोशिएटस्

मुंबई