पान:वि. स. खांडेकर चरित्र (V. S. Khandekar Biography).pdf/7

विकिस्रोत कडून
Jump to navigation Jump to search
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

अनुक्रमणिका


१. वि. स. खांडेकर जीवनपट : तिमिरातुनी तेजाकडे/७
२. समग्र साहित्यिक खांडेकर : अंतरीचे बोल/३३
३. पटकथाकार खांडेकर : मराठीचे मॅक्झिम गॉर्की/६२
४. समाजचिंतक खांडेकर : माणूसपणाचा शोध/९२
५. वि. स. खांडेकर : पुनर्मूल्यांकन
 अ.वि. स. खांडेकर  : संक्षिप्त समग्र मूल्यांकन/१०३
 आ.वि. स. खांडेकर : एक तपस्वी शिक्षक/१०९
 इ. वि. स. खांडेकर : सार्वकालिक साहित्यिक/११४
 ई. वि. स. खांडेकर : आंतरभारती साहित्यिक/११९
 उ. वि. स. खांडेकर : अचर्चित ललित साहित्य/१२४
 ऊ. वि. स. खांडेकर : अश्वत्थाम्याची जखम/१३५
 ए. वि. स. खांडेकर साहित्याची प्रस्तुतता/१४२
 ऐ. वि. स. खांडेकर स्मृती संग्रहालय : प्रेरणा आणि दृष्टी/१४६
६. उपसंहार/१५९

  • परिशिष्टे

 १. वि. स. खांडेकर : पुनर्मूल्यांकन लेख पूर्वप्रसिद्धी सूची/१६२
 २. वि. स. खांडेकर : जीवनपट/१६३
 ३. वि. स. खांडेकर : मान-सन्मान/पुरस्कार/१६७
 ४. वि. स. खांडेकर : साहित्यसंपदा/१६८
 ५. वि. स. खांडेकर : चित्रपट सूची/१७६
 ६. वि. स. खांडेकर : भाषांतरित साहित्यसूची/१७८
 ७. वि. स. खांडेकर : संदर्भग्रंथ सूची/१८२